Pavel Stránský - Elektroinstalace

Provádím:
 • Elektroinstalace:
  Montáže a opravy elektroinstalací v průmyslu i domovní výstavbě.
 • Revize:
  Revize zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného proudu.
 • Hromosvody:
  Revize a drobné opravy.

Nabízené služby

Pavel Stránský
Montážní práce průmysl a domovní výstavba

Realizace nové elektroinstalace dle projektové dokumentace. Rekonstrukce elektroinstalace, pomoc s návrhy a přípravou pro projekt. Opravy elektroinstalace při havárii. Odborné připojení zařízení jako jsou ohřívače vody, varné desky, pracovní stroje a elektrická zařízení. Realizace přípojek pro distributora- úprava měření dle připojovacích podmínek pro danou sazbu.

Revize elektroinstalací průmysl a domovní výstavba:

Revize a kontroly elektroinstalace dle platných ČSN. Revize připojovacích míst dle připojovacích podmínek distributora. Revize a kontroly spotřebičů dle normy ČSN 33 1600 ed.2. Revize strojů a strojních zařízení dle normy ČSN 60 204 -1 ed.2

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů dle ČSN 34 13 90 a ČSN EN 62 305 ed.2 -1 až 4

BOZP a PO

Realizace školení BOZP a PO pro zaměstnance a vedoucí pracovníky, školení obsluhy motorových řetězových pil a odbornou přípravu preventistů

Dokumentace BOZP a PO

Zpracování kompletní dokumentace BOZP a dokumentace PO bez zvýšeného a se zvýšeným nebezpečím.

Kontroly BOZP a PO

Kontroly lhůt revizí, školení a kontrol, kontrolu PO dle vyhlášky 246/2001 a prověrku BOZP dle § 108 odst. 5 zákoníku práce.

Reference

Firma Apoly s.r.o.
 • Elektroinstalace v nově přistavěné hale, kabelové žlaby Merkur, osvětlení, připojení strojů.
 • Revize hromosvodů na všech budovách.
 • Revize elektroinstalace všech budov.
Firma Coprosys – Leonet s.r.o.
 • Revize kanceláří a technického zázemí firmy.
Firma Elkom s.r.o.
 • Realizace kabelových žlabů Kaufland Havlíčk.ův Brod.
Uniblock Trade s.r.o.
 • Oprava kabelových tras Kaufland Havlíčkův Brod.
Firma Joska Luboš
 • Montáž elektroměrového rozvaděče, revize přípojky a elektroinstalace ovládání bazénu.

Fotogalerie